Novosti Manifestacije VIDIKOVAC

Rent a Bike

Red vožnja

Selo se po prvi put pominje 1479. godine, kada je dospelo u imanje budimskog Kaptola.

 Posle toga Tornjoš se pominje i u poreskim računima iz perioda 1520 – 1522, kao i u Turskoj epohi, u ondašnjem popisu poreskih domaćinstava sa 26, odnosno 30 kuća iz 1580. i 1590. godine. Selo nije doživelo kraj turske vladavine jer je izumrlo, ostalo bez stanovnika, te se tako tornjoški svet salaša počinje osnivati prilikom neprekidne imigracije i ponovnog nastanjivanja iz 1751 – 1755. Dok se pri prvom  vojnom premeru iz 1783. godine na ondašnjoj mapi spominje samo kao Tornjoška dolina, na drugom premeru iz 1865 – 1869. postoji red kuća na mestu današnjega sela, koje je uobličeno krajem XIX veka. Godine 1898. počinje sa radom tamošnja potrošačka zadruga, a 1901. godine se gradi crkva,  nakon nekoliko godina se otvara i pošta, a 1913. se po prvi put formira i udruženje poljoprivrednika. Stanovnici sela se i danas pretežno bave poljoprivredom. Po popisu iz 2002. godine selo ima 1766 stanovnika. U naselju postoji osnovna škola, zabavište, zdravstvena ustanova, apoteka i Kulturno-umetničko društvo „Adi Endre”.

 

Izvor : Laslo Tari

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft