Novosti Manifestacije VIDIKOVAC

Rent a Bike

Red vožnja

Izgrađen je 1911. godine po planovima Edea Mađara i u to vreme zgrada se ubrajala među veoma modernim objektima.

Zgrada na sebi nosi elemente secesije. Ulaz karakteriše fina industrijska izrada, pokriva ga lep krov koji se završava u prelomljenom luku. Zgrada hotela Royal je bilo zadnje delo Edea Mađara. Na velelepoj zgradi su u proteklo vreme urađene razne promene usled kojih je izgubila svoju originalnu, posebnu arhitekturu. Od 1985. godine zgrada se nalazi pod zaštitom kao spomenik kulture.

Slika Beneša i Ača

Veliku salu hotela Royal ukrašava dve zidne slike velikog formata, koje su delo slikara Jožefa Ača i Jožefa Beneša iz 1967. godine.

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft