Новости Манифестације ВИДИКОВАЦ

Rent a Bike

Ред вожња

Успешно реализована мотонаутичкa манифестацијa “MOTOJET H2O ADRENALIN” у Сенти на градској плажи.
 

Концепт Манифестације “MOTOJET H2O ADRENALIN” је прецизно осмишљен и има вишеструку корист. Ради се о едукативно-спортској манифестацији која има за циљ да упозна и обучи децу о безбедности у водном саобраћају, а затим и са мотонаутичким спортом.
Едукативни део подразумева теоријску и практичну обуку деце у вожњи скутера на води, потом упознавање са основним прописима у водном саобраћају и безбедносном опремом, односно са мотонаутиком која може бити у служби разоноде или спорта.

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft