2015. 11. 20. | 18:00

Zentai Alkotóház

 

Dr. Cey-Bert Róbert Gyula keletkutató, gasztronómus, főiskolai tanár ismeretterjesztő előadása. Az est vendége Püski István, a Püski Kiadó vezetője

A több ezer éves hun–magyar történelem legnagyobb egyénisége, Atilla uralkodása idején, az V. században a Hun Birodalom világhatalommá vált. A hun uralkodó, a kor két legjelentősebb európai nagyhatalmát, a Kelet-római és a Nyugat-római Birodalmat térdre kényszerítette és adófizetőjévé tette. A nyugati hadtörténészek Atillát, Nagy Sándor és Julius Caesar mellett, az ókor legnagyobb hadvezérének tartják, ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy ő volt a legnemesebb lelkű, mert nemcsak, hogy minden ellenfelét legyőzte, de egyedül ő volt képes saját magát, önző dicsőségvágyát is legyőzni, amikor megkímélte és nem foglalta el a védtelenül hagyott Konstantinápolyt és Rómát, és nem semmisítette meg a catalanaumi csata másnapján, a germán szövetségesek által magára hagyott római légiókat.

Dr. Cey-Bert Róbert Gyula könyveit az érdeklődők megvásárolhatják az előadás színhelyén a Püski Kiadó jóvoltából.