2015. 03. 17. | 17:00

Zentai Történelmi Levéltár (előcsarnok)

Kiállításmegnyitó

A szegedi Meritum Egyesület a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és Zentai Törtönelmi Levéltár az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából a „Nagy Háborút” és az ahhoz kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kiállítást és tudományos programokat, előadásokat szervez 2014 szeptembere és 2015 februárja között a Vajdaságban.

A 16 tablóból álló kiállítás bemutatja a szegedi központú 46-os császári és királyi, az 5-ös magyar királyi honvéd- és a 3. magyar királyi honvéd-huszár ezredek vázlatos történetét. A kiállítás sajátossága, hogy nagyobb része a császári és királyi közös hadsereg itteni kiegészítésű alakulatainak I. világháborús hadiútjait foglalja össze. Így foglalkozik a 86. cs. és kir. gyalogezred (székhelye Szabadka), a 23. cs. és kir. gyalogezred (székhelye Zombor), a 123. cs. és kir. gyalogezred (székhelye Zombor és Szabadka), a 6. cs. és kir. gyalogezred (székhelye Újvidék), a 70. cs. és kir. gyalogezred (székhelye Pétervárad), a 26. cs. és kir vadászzászlóalj, a 8. cs. és kir. huszárezred pótteste (Szabadka) hadiútjaival.

Továbbá a Magyar Honvédség alakulatai közül a 6. honvéd gyalogezred (székhelye Szabadka), a 7. honvéd gyalogezred (székhelye Versec), a 4. honvéd huszárezred (székhelye Szabadka) hadieseményeit mutatja be levéltári dokumentumok, személyes levelezések, levéltári feltárások segítségével. Az I. világháború technikai, hadigépezeti, hadviselési újdonságaira is figyelmet fordít. Megismerteti a nehéztüzérség új eszközét, a 30,5-ös mozsárágyút, a páratlan tűzsebességű géppuskát. Szól a hadigáz első alkalmazásáról. A kiállítás anyagát megkísérli fényképek segítségével élvezetesebbé, elképzelhetőbbé tenni. A régi sajtó és a könyvek felvételeit, valamint az ezredek jelvényeinek képét is megismerheti az érdeklődő...