2014. 11. 29. | 18:00

Városi Múzeum

Előadások a zsidóság történelméről, kultúrájáról

Pejin Attila történész, muzeológus előadása

„Hogyan írható le hát a Dávid-csillag igazi története a zsidó hagyományban? Ebben gyökerezik-e egyáltalán? Vajon mennyire látták benne szűkebb-szélesebb körben a zsidóság jelképét, vagy legalábbis zsidó jelképnek tekintették-e? És ha nem – mikor és milyen körülmények között tett szert erre a funkcióra és méltóságra? Ha tisztázni akarjuk ezeket a kérdéseket, különbséget kell tennünk a jel, vagyis a két egymásba ékelődő, egyenlő oldalú háromszög és a mai, Dávid-pajzs elnevezés története között. Mert a jelkép és elnevezése nem jár mindig együtt.” (Gershom Scholem: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Válogatott írások)