2014. 11. 12. | 19:30

Tornyosi Könyvtár

Kónya Sándor legújabb kötetének bemutatója. Az est vendégei a szerző mellett Brenner János, a kiadvány szerkesztője és Virág Gábor író, költő, Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója

„A hazaindulók énekének, az áloműző, a karácsonyi, a lourdes-i, az oltalmat kérő, illetve a Szent Anna-, a Szent Ferenc-, a Szent János-énekeknek, valamint a „szenvedés idejé”-hez, a kereszt „leleplezésének” szertartásához kapcsolódó versek, a Kirje-dallamok kutatása – a hangszeres és vokális népzenei mellett – interdiszciplináris vizsgálatokat, értelmezéseket is jelentett, a multikulturális rálátás szükségességét vonta maga után. A vajdasági népénekek e kötetreprezentációja tehát egy gazdag, szerteágazó kutatás letéteménye: kultúratörténeti, vallásos és tárgyi néprajzi, népköltészeti, kulturális antropológiai, néplélektani és esztétikai, nyelvészeti-dialektológiai breviárium” (Bence Erika)