Hírek Rendezvények EMLÉKKILÁTÓ

Rent a Bike

Menterend

Kevi egy aprócska falu Tornyostól mintegy 5 kilométerre, délkeleti irányban. A falu lakói jellemzően a mezőgazdaságból élnek, más munkalehetőség alig van a faluban.

A lakosság megélhetését a kukorica- és gabonatermesztés, valamint a marhatenyésztés, sertésnevelés és háztáji gazdaságok biztosítják.

A településről az első írásos adatok a XIV. századból származnak, noha az akkori falu a Csík-patak közelében, a mostani Kevitől valamivel nyugatabbra helyezkedett el. A török defterek viszont nem említik a falu nevét, ami bizonyosan azt árulja el, hogy a török hódoltság idején a teljesen elnéptelenedett a település. A XVIII. századra tehető a falu újjáéledése, amikor főként az itt letelepülő iparosoknak köszönhetően gazdaságilag is fejlődésnek indulhatott. A tanyavilágot ekkor már urbanizálódott falukép váltotta fel, a lakóházak a Tornyos–Törökfalu műút mentén kezdtek szaporodni.

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft