Hírek Rendezvények EMLÉKKILÁTÓ

Rent a Bike

Menterend

A település Észak-Bácskában, a Tisza jobb partján, a folyótól 5 km-re, a telecskai dombok keleti nyúlványainak löszplatóján fekszik.

Története

 Felsőhegyről az első megbízható adat 1783-ból származik. Egy katonai térkép a falu mostani helyén szőlőskerteket jelöl. Egyházi adatok szerint a településnek (akkor még Szőlőhegy megnevezéssel) 1808-ban már kápolnája volt, melyet Szent Orbán tiszteletére emeltek. 1856-ban birtokfelmérés keretében elkészült a falu kataszteri térképe, ahol már kirajzolódott a település mai szerkezeti felépítése. Az észak–dél irányban húzódó (mintegy 2 km-es) utca mentén házsorok, házcsoportok jelentek meg Felsőhegy elnevezéssel. A település elnevezése egészen biztosan a földrajzi konfiguráció és a szőlőművelés kötődéséből alakult ki (Tisza-parti szőlők – Alsóhegy, löszháti szőlők – Felsőhegy). A település életében mindig fontos szerepet játszottak a határában, a falutól főleg délre és nyugatra levő tanyacsoportok, tanyák.

A település őslakossága és mai népessége

1751-ben a török veszély megszűntével a zentai, főleg szerbekből álló határőrség jelentős része kitelepült a vidékről. Másik része Felsőhegy határában kapott földeken tanyát épített, és letelepedett. A lakosság egy része kimerészkedett a palánkok mögül, és a szőlőkbe települt. A török pusztítások és a határőrség kitelepülése megtizedelte a lakosságot. A népességet 1750–1760-ban betelepítéssel pótolták, jászsági és nagykunsági magyarokat, illetve Nyitra megyei szlovákokat telepítettek a térségbe. Ezt bizonyítják a fennmaradt családnevek. A második hullámban, 1800 körül Szeged–Dorozsma térségéből érkeztek betelepülők. A település népességéről 1908-tól vannak biztos adataink, de egyes adatok szerint 1855-ben 700 lakosa volt, illetve 1890-ben a településen 246 ház volt. A népesség csökkenésére folyamatos negatív hatást gyakorolt a „városba költözés", de az utóbbi évtizedben igen jelentős a külföldre települt fiatalok száma (főleg Magyarországra).

A szűkebb település lélekszáma mintegy 1500 magát magyaroknak valló lakos. A településhez tartozó tanyacsoportok (Orompart, Adahatár, Gombos falu és a tanyák) népessége 400 fő, melynek 10%-a őslakos szerb. A 2002-es népszámlálás adatai szerint Felsőhegynek 1926 lakosa van.

Minden év júliusában itt rendezik meg az Aratóünnepséget, mely mára már nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki magát.

(Forrás: Borsos György, Wikipedia)

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft